Olsztyn i ościenne gminy będą miały wspólne centrum bezpieczeństwa, które będzie koordynowało działania ratunkowe w przypadku wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych.

W czwartek w warmińsko-mazurskim urzędzie marszałkowskim prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz reprezentujący także gminny sąsiednie (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) podpisał z marszałkiem warmińsko-mazurskim Gustawem Brzezinem umowę na finansowanie inwestycji.

Prezydent Olsztyna powiedział podczas konferencji po podpisaniu umowy, że budowa wspólnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa z gminami sąsiadującymi ze stolicą Warmii i Mazur była możliwa dzięki uruchomieniu nowego instrumentu Unii Europejskiej - Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym(ZIT).

Projekt, służący poprawie bezpieczeństwa gminy Olsztyn i obszarów wokół Olsztyna, zakłada przebudowę budynku przy ulicy Augustowskiej na siedzibę Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. Aby poprawić skuteczność służb ratunkowych stworzony zostanie spójny cyfrowy system łączności. Uruchomiony zostanie portal informatyczny oraz aplikacje mobilne, zapewniające szybkie działanie ratowników.

W Olsztynie zostanie rozbudowany system bezpieczeństwa na akwenach. Chodzi o stworzenie systemu powiadamiania żeglarzy, mieszkańców i turystów o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego: szkwałów, nawałnic, burz. Wybudowane zostaną nowe maszty w rejonach, gdzie mieszkańcy i turyści korzystają z wypoczynku na wodzie, czyli na dwóch jeziorach: Kortowskim (w campusie studenckim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) oraz Skanda przy drodze wyjazdowej w kierunku Szczytna.

Na masztach zostaną również zamontowane stacje pogodowe przekazujące w czasie rzeczywistym informacje do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz tablice informacyjne. Oprócz budowy nowych masztów zostanie zmodernizowany aktualnie funkcjonujący system nad największym jeziorem w Olsztynie, Ukiel, gdzie znajduje się Centrum Sportowo-Rekreacyjne z bazą żeglarską i wypoczynkową, odwiedzane tłumnie przez mieszkańców i turystów.

Za unijne pieniądze Regionalne Centrum Bezpieczeństwa zostanie także wyposażone w mobilne centrum kierowania. Powstanie również stworzony regionalny magazyn kryzysowy.

Jak wyjaśnił prezydent Grzymowicz potrzebę wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych potwierdziły ostatnie skażenia wody pitnej w miejscowościach na Warmii i Mazurach. Samorząd Olsztyna pomagał gminom, dostarczając mieszkańcom w tych wsiach woreczki z wodą pitną.

Projekt budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ma kosztować 37 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 32 mln zł. Inwestycje zakończą się w połowie 2019 roku.