IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące burz i możliwych trąb powietrznych na terenie Polski.

Ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Burze spodziewane są w zachodniej połowie kraju. W szczególności: Na zachodzie i północnym zachodzie występuje małe zagrożenie trąbą powietrzną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) również wydało alert przed burzami.

Obszary najbardziej narażone

Najbardziej gwałtowne zjawiska prognozowane są na terenie: Zachodniej części województwa pomorskiego, Kujawsko-pomorskiego, Wielkopolski, Północnego zachodu województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenie stopnia trzeciego obowiązuje w środę (10 lipca) od godziny 14:00 do godziny 22:00.
Dodatkowo, wieczorem tego samego dnia, IMGW wydało kolejne ostrzeżenia III stopnia dla kilku powiatów w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Ostrzeżenia te obowiązują od godziny 18:50 do godziny 5:00.

Zagrożenia

Na terenie objętym ostrzeżeniami burzom mogą towarzyszyć: Porywy wiatru osiągające prędkość powyżej 115 km/h, zjawisko powodzi błyskawicznej, co może prowadzić do dużych sum opadowych rzędu 55-80 mm. Możliwe są również opady dużego gradu oraz występuje “małe zagrożenie lokalnie trąbą powietrzną”.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla pozostałych części województw: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Centralnych części województwa pomorskiego, Kujawsko-pomorskiego.

Te ostrzeżenia wiążą się z następującymi zagrożeniami:

  • Sumy opadów wynoszą od 35 do 55 mm.
  • Porywy wiatru osiągają prędkość od 85 km/h do 115 km/h.
  • Możliwe są również opady gradu.

Ostrzeżenia dla pasma centralnego

Na obszarze pasma centralnego - od Elbląga przez Olsztyn, Włocławek, Płock, Łódź i Częstochowę aż po Opole, Katowice i Rybnik - obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Obejmują one: Opady od 20 do 35 mm, porywy wiatru od 70 km/h do 85 km/h. Ostrzeżenia II i III stopnia obowiązują od środowego popołudnia do późnych godzin nocnych.

Ostrzeżenia przed upałem

Poza tym, wciąż aktualne pozostają wydane przez IMGW ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem dla prawie całego kraju. Większość obszaru Polski została objęta ostrzeżeniami stopnia drugiego.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.