Ministerstwo Finansów zapowiada prace nad realizacją postulatu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), aby podnieść progowe kwoty dochodów lub wydatków budżetowych, po których przekroczeniu samorząd jest zobowiązany do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu DGP, KRRIO proponuje m.in. zwiększenie limitu z 40 do 65 mln zł wykonanych dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów. Obecny próg obowiązuje od 2010 r., co powoduje, że obowiązkiem są obejmowane coraz mniejsze gminy, które na audyt przeznaczają niewielkie kwoty. W ten sposób wypełniają wprawdzie ustawowy obowiązek, ale ma to znikomą wartość, jeśli chodzi o lepsze zarządzanie finansami publicznymi. Ponadto KRRIO chce zwiększyć ze 100 do 160 mln zł kwoty z budżetu, po których przekroczeniu samorząd nie może już zlecać audytu usługodawcy i ma obowiązek zatrudnić audytora wewnętrznego w urzędzie (czytaj więcej w: „RIO chce skończyć z marnowaniem pieniędzy na fikcyjne audyty”, DGP nr 128/2024).

„Ministerstwo Finansów przychyla się do postulatu interesariuszy funkcji audytu wewnętrznego w zakresie podniesienia kwoty wskazanej w art. 274 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” – informuje resort finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Ministerstwo dodaje, że ten postulat był zgłaszany również przez stronę samorządową podczas prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w ramach kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. „Szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane w drodze dialogu z interesariuszami funkcji audytu wewnętrznego w ramach formalnej ścieżki legislacyjnej” – zapowiada MF.©℗