Z 30 czerwca br. do 30 września 2025 r. został wydłużony okres ochrony tymczasowej dla wojennych uciekinierów, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Tak przewiduje ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą Senat przyjął bez żadnych poprawek. Dzięki wydłużeniu okresu legalnego pobytu uchodźcy będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, a także będą mogli dalej przebywać w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Jednocześnie zostały uchylone przepisy, na podstawie których osoby udzielające schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy mogły z tego tytułu otrzymywać 40 zł dziennie.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie korzystania przez uchodźców ze świadczenia wychowawczego oraz świadczenia 300+ na wyprawkę szkolną. Ich otrzymywanie będzie uzależnione od tego, czy dziecko uczęszcza do przedszkola lub realizuje obowiązek nauki w polskim systemie oświaty, przy czym ten wymóg zacznie obowiązywać od okresu świadczeniowego, który zacznie się 1 czerwca 2025 r. ©℗