Lawinowo rośnie liczba wniosków o zalegalizowanie pobytu czasowego w Polsce. Tylko w ubiegłym roku cudzoziemcy z krajów trzecich złożyli ich ponad 553 tys. (dla porównania w 2022 r. – 477,3 tys.). Skutek? Przeciągające się postępowania. Rekordziści na decyzję czekają ok. 9 lat. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort dostrzega problem i pracuje nad usprawnieniem postępowań prowadzonych przez wojewodów.

Został przygotowany – projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on zmianę sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej poprzez zastąpienie obowiązku złożenia wniosków w formie papierowej (podczas osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim) obowiązkiem złożenia go w postaci elektronicznej – z wykorzystaniem usługi online – za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw – informuje Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Jednak zdaniem ekspertów nie rozwiąże to problemu (pisaliśmy o tym: „Elektroniczne procedury to nie tylko korzyści”, DGP nr 51/2024). ©℗

ikona lupy />
Zezwolenia na pobyt w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe