Nauczyciele, którzy w czasie pandemii skorzystali z pomocy w kwocie 500 zł, nie muszą się obawiać, że zostaną pozbawieni prawa do darmowego laptopa.

Takie zapewnienie otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji, a wcześniej informował o tym Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki (pisaliśmy o tym: „Zamieszanie przy weryfikacji uprawnionych do bonów”, DGP nr 197/2023)

Nauczyciele, którzy już mogą składać wnioski o bon na zakup laptopa, mają wątpliwości, czy im on przysługuje, z uwagi na treść art. 13 ust. 4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369). Zgodnie z nim bowiem nauczyciel składa do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły oświadczenie, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupu w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. W dalszej części tego przepisu jest zastrzeżenie, że oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.

– Nauczyciele, którzy otrzymywali podczas pandemii 500 zł na zakup sprzętu do pracy, nie muszą oddawać tego dofinansowania, jednocześnie mają prawo do otrzymania bonu na laptop w kwocie 2,5 tys. zł – poinformował resort cyfryzacji, rozwiewając wątpliwości, czy taki bon przysługuje.

– Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie takiego przepisu bezpośrednio w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, a nie intepretowanie uchwalonego prawa przez polityków – uważa Łukasz Łuczak, adwokat i ekspert ds. prawa oświatowego. – Byłoby to tym bardziej zasadne, że z tego świadczenia 500 zł w czasach pandemii skorzystała bardzo duża grupa nauczycieli. Mają prawo mieć wątpliwości co do brzmienia art. 13 wspomnianej ustawy – dodaje.

Szefowie placówek przyznają, że system informacji oświatowej nie blokuje tych nauczycieli, którzy wcześniej pobrali 500 zł wsparcia w czasie pandemii.

– Wciąż są jednak wątpliwości, czy wszyscy wskazani w przepisach nauczyciele mogą skorzystać z tego rozwiązania. Pracownicy rządowej infolinii proszą dzwoniących tam dyrektorów o cierpliwość, bo wkrótce mają być dodatkowe wytyczne lub nawet zmiana przepisów – mówi Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach. Co do zasady wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII szkół podstawowych mają mieć prawo do bonu na zakup laptopa. ©℗