W latach 2012–2022 nastąpił ogromny wzrost liczby miejsc w żłobkach publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Jest on widoczny szczególnie w dużych miastach, w których zapotrzebowanie ze strony rodziców na opiekę żłobkową jest największe.

Z najnowszego raportu Unii Metropolii Polskich (UMP) „Metropolie w liczbach – miasta dla najmłodszych” wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba miejsc w żłobkach (zarówno tych samorządowych, jak i prywatnych) w 12 miastach należących do tej organizacji wzrosła o 236 proc. W efekcie na koniec ubiegłego roku jedna trzecia wszystkich miejsc w tych placówkach w całej Polsce znajdowała się w żłobkach UMP.

Opracowała Michalina Topolewska
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe