Ponad 83 tys. formularzy Niebieska karta, dokumentujących wystąpienie przemocy domowej, trafiło do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w ubiegłym roku. Tak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 r.

W porównaniu z 2021 r. liczba wypełnionych kart wzrosła, choć było ich mniej niż we wcześniejszych latach. Formularz Niebieska karta, który wszczyna procedurę Niebieskie karty, mogą wypełniać przedstawiciele określonych przepisami służb społecznych. Tak jak w poprzednich latach, większość druków – 74 proc. – pochodziła od funkcjonariuszy policji. Drugie miejsce pod tym względem należy do pracowników socjalnych – 17 proc.

Natomiast najmniej Niebieskich kart wypełniają pracownicy ochrony zdrowia (ta tendencja utrzymuje się od 2010 r., kiedy zostali włączeni w procedurę). Wprawdzie z roku na rok ta liczba wzrasta, ale w małym stopniu.

ikona lupy />
Wzrosła liczba Niebieskich kart / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Michalina Topolewska