Od 23 lutego 2016 r. służba cywilna podlega gwałtownym zmianom. To efekt wejścia w życie nowych przepisów, które nie tylko na nowo definiują zasady obsadzania wyższych stanowisk. Ustawa nowelizująca dotychczasowe przepisy zakłada zastąpienie otwartego i konkurencyjnego naboru powoływaniem.

Polecany produkt: Ustawa o służbie cywilnej >>>

Dotychczas stosowane rozwiązania w tym zakresie, ze względu na czas ich przeprowadzania, powodowały znaczące opóźnienia, przez co były nieefektywne. Jak tłumaczy ustawodawca zmienione zasady mają uelastycznić i odformalizować zatrudnianie w administracji na stanowiskach szczególnie ważnych z punktu widzenia rządu.

Za równie ważne należy uznać także nowości w organizacji samej służby cywilnej. Dotknęły one nie tylko samego stanowiska Szefa Służby Cywilnej, na które będzie mogła być powołana osoba niebędąca urzędnikiem służby cywilnej, a jej powołanie i odwołanie będzie mogło nastąpić w każdym czasie, ale także Radę Służby Cywilnej, która została zastąpiona przez Radę Służby Publicznej.

O szczegółach zapisów ustawy więcej w:

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz do ustawy