Flesz administracyjny z 3 czerwca 2016 roku.
Eksmisja z mieszkań służb mundurowych
Już po raz kolejny rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych w sprawie eksmisji na bruk z mieszkań pozostających w dyspozycji resortu. W czerwcu u.br. uzyskał informację, że w MSW pracuje zespół roboczy ds. analizy resortowych przepisów mieszkaniowych dotyczących opróżniania i eksmisji osób nieuprawnionych z lokali mieszkalnych, będących w zarządzie, administracji i dyspozycji poszczególnych służb mundurowych, podległych lub nadzorowanych przez MSW. Weszli do niego m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Główniej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak do tej pory RPO nie otrzymał informacji, jak przebiegają prace nad zmianą przepisów i dostosowaniem ich do obowiązującej ochrony przed eksmisją na bruk. Prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619) nie zapewnia nawet minimalnej ochrony przed bezdomnością, bo organ administracyjny ma wręcz obowiązek eksmitować nawet osoby niepełnosprawne, nieletnie, w podeszłym wieku i w ciąży, bez zapewnienia jakiegokolwiek schronienia.