Wydatki polskich miast na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak również ich udział w wydatkach budżetowych ogółem w latach 2012–2020 nie miały jednoznacznego trendu wzrostowego, wynika z najnowszego raportu „Polityka inwestycyjna polskich miast”, przygotowanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Wahania były związane m.in. z cyklem wydatkowania unijnych funduszy, ale również z kalendarzem wyborczym. Średnioroczny poziom wydatków per capita wyniósł 775,7 zł, co stanowiło 15,2 proc. wydatków budżetowych miast ogółem. Miasta najczęściej inwestują w transport i łączność (45,8 proc.) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,2 proc.). Najmniejsze nakłady inwestycyjne przeznaczają z kolei na bezpieczeństwo publiczne (1,3 proc.), ochronę zdrowia (1,7 proc.) i politykę społeczną (1,8 proc.).

Opracował Krzysztof Bałękowski
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe