W latach 2020-2021 przyrost naturalny w 12 największych polskich miastach był najniższy od dekady, a liczba zgonów w porównaniu z rokiem 2019 wyższa odpowiednio o 15 proc. w 2020 r. i o 26 proc. w 2021 r. – wynika z raportu „Miasta UMP w czasach pandemii COVID-19” przygotowanego przez Centrum Badań i Analiz Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Liczba zakażeń koronawirusem w metropoliach sięgnęła 1,5 mln, a na przeciwdziałanie pandemii metropolie wydały ponad 2 mld zł. Skutki pandemii są jednak głębsze i nie dotyczą jedynie obszaru zdrowia – to również wzrost liczby osób bezrobotnych czy znacznie mniej pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Wśród wielu negatywnych zjawisk autorzy raportu dostrzegli jednak również te pozytywne – wzmocnienie współpracy zarówno między urzędnikami samorządowymi, jak i z administracją i instytucjami państwowymi, rozwój e-usług w urzędach i niektórych gałęzi gospodarki (np. handlu w internecie czy branży kurierskiej), docenienie wartości terenów zielonych w miastach czy większą świadomość społeczną o znaczeniu higieny dla ograniczenia rozprzestrzeniania się sezonowych infekcji i innych chorób wirusowo-bakteryjnych.

ikona lupy />
Zdrowie / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Opracował Krzysztof Bałękowski