Reklama
– Taka opcja może być przedmiotem wielu pomówień i podejrzeń. Zawsze można takie nieruchomości sprzedać – uważa NSZZ „Solidarność”.
Odniosła się również do planowanych zmian w zatrudnianiu leśników. Obecnie brakuje możliwości czasowego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy np. osób powracających z urlopów macierzyńskich. Ministerstwo Środowiska chce to zmienić. Dlatego proponuje wprowadzenie takiej możliwości.

Reklama
– Niepełny etat leśnika powinien być możliwy tylko na jego wniosek – uważa jednak NSZZ „Solidarność”. Uzasadnia, że chce wykluczyć sytuację, w której pracodawca w celu oszczędności narzuca zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownikowi, który może pracować na pełnym etacie.
„Solidarność” nie zgadza się też z propozycją resortu, aby możliwe było zatrudnienie w Lasach Państwowych osób, które nie mają obywatelstwa polskiego. MŚ tłumaczy, że taka zmiana podyktowana jest wymogami unijnymi. Związek wskazuje jednak, że Unia zezwala na stosowanie wymogu obywatelstwa w stosunku do administracji publicznej. Dodaje, że większość pracowników służby leśnej ma prawo nakładać mandaty czy nawet zatrzymywać podejrzanych o popełnienie przestępstwa, co można uznać za formę wykorzystania władzy państwowej.
Etap legislacyjny
W trakcie prac rządowych