Możliwość przekazywania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nieruchomości oraz gruntów nieleśnych (nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej) staroście jest rozwiązaniem niebezpiecznym. Tak twierdzi NSZZ „Solidarność”, która komentuje zmianę zaproponowaną przez Ministerstwo Środowiska w założeniach projektu nowelizacji ustawy o lasach.

– Taka opcja może być przedmiotem wielu pomówień i podejrzeń. Zawsze można takie nieruchomości sprzedać – uważa NSZZ „Solidarność”.
Odniosła się również do planowanych zmian w zatrudnianiu leśników. Obecnie brakuje możliwości czasowego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy np. osób powracających z urlopów macierzyńskich. Ministerstwo Środowiska chce to zmienić. Dlatego proponuje wprowadzenie takiej możliwości.
– Niepełny etat leśnika powinien być możliwy tylko na jego wniosek – uważa jednak NSZZ „Solidarność”. Uzasadnia, że chce wykluczyć sytuację, w której pracodawca w celu oszczędności narzuca zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownikowi, który może pracować na pełnym etacie.
„Solidarność” nie zgadza się też z propozycją resortu, aby możliwe było zatrudnienie w Lasach Państwowych osób, które nie mają obywatelstwa polskiego. MŚ tłumaczy, że taka zmiana podyktowana jest wymogami unijnymi. Związek wskazuje jednak, że Unia zezwala na stosowanie wymogu obywatelstwa w stosunku do administracji publicznej. Dodaje, że większość pracowników służby leśnej ma prawo nakładać mandaty czy nawet zatrzymywać podejrzanych o popełnienie przestępstwa, co można uznać za formę wykorzystania władzy państwowej.
Etap legislacyjny
W trakcie prac rządowych