O tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do kodeksu postępowania administracyjnego zasadę, zgodnie z którą w przypadku umorzenia sprawy z mocy prawa organ administracyjny nie będzie wydawał decyzji, a jedynie wysyłał pismo informujące o tym fakcie, pisaliśmy na łamach DGP nieraz. Ustami ekspertów ostrzegaliśmy, że pozbawi to strony postępowań prawa do sądu. Podobne zastrzeżenia płyną teraz z samego rządu.