Z opisu wynika, że pokwitowania nie spełniają wymogów wskazanych w przepisach, a zatem inkasenci nieprawidłowo przeprowadzają pobór opłaty targowej.

Powołanie inkasenta