Nowe stawki diet można znaleźć w opublikowanym 4 listopada br. rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Omawiany akt prawny wejdzie zasadniczo w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (29 listopada br.), z tym że zapis o treści „Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży” zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

Skok od lipca o 50 proc.