Do 11 zł podwyższona zostanie dzienna stawka żywieniowa w ośrodkach dla cudzoziemców, którzy czekają na decyzję w sprawie zalegalizowania pobytu w Polsce.

Tak wynika z nowelizacji z 6 października 2022 r. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (Dz.U. poz. 2071), które wejdzie w życie we wtorek.
Obecnie stawka żywieniowa wynosi zaledwie 9 zł i nie była zmieniana od 2003 r. Z uwagi jednak na rosnącą inflację wrośnie o 2 zł. – W tym czasie koszty podstawowych produktów żywnościowych uległy znacznemu wzrostowi. Niska stawka dzienna wyżywienia zbiorowego w ośrodkach dla cudzoziemców w odniesieniu do obowiązujących cen nie pozwala na planowanie jadłospisu zgodnego z zasadami żywienia i odpowiednią kalorycznością, uwzględniającą potrzeby zarówno dzieci, dorosłych, jak i osób starszych, będących ich mieszkańcami – uważa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Twierdzi, że podwyższenie stawki z 9 zł na 11 zł od osoby zapewni cudzoziemcom odpowiednio zbilansowaną dietę konieczną do zachowania zdrowego trybu życia.
Oznacza to wzrost wydatków na żywienie w ośrodkach do 2,9 mln zł (rocznie na jedzenie dla jednego uchodźcy budżet wyda ponad 4 tys. zł).
Nie ulegną natomiast podwyższeniu inne stawki określone w rozporządzeniu. Przykładowo bez zmian pozostaną: kieszonkowe (50 zł miesięcznie), wysokość pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej (20 zł na miesiąc) czy jednorazowa pomoc na zakup odzieży i obuwia (140 zł). Na tym samym poziomie pozostanie też świadczenie wypłacane cudzoziemcom mieszkającym poza ośrodkiem – wynosi ono 25 zł dziennie na osobę, natomiast w przypadku rodzin zależy ono od liczby jej członków. W przypadku rodziny czteroosobowej na każdego przypada po 12,5 zł dziennie.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 listopada 2022 r.