Nie, nie ma podstaw do wprowadzenia w uchwale rady gminy w sprawie opłaty targowej zapisów obligujących inkasentów do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty, jak też obowiązku jej udostępniania organowi podatkowemu, czyli np. wójtowi.

Istota daniny