Jak wynika z najnowszego raportu „Cyfryzacja urzędów miast” Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, większość, bo aż 60 proc., badanych miast nie ma żadnego dokumentu strategicznego poruszającego temat cyfryzacji. Kwestie te pojawiają się jako elementy ogólnych strategii rozwoju, zdecydowanie rzadziej poświęca się im oddzielne plany. Wiele lokalnych urzędów ciągle nie wdrożyło dostępu do usług online.
– Pokazał to ostatni czas, kiedy wnioski o dodatek węglowy mieszkańcy składali w większości w formie papierowej w urzędach. Podobnie w przypadku deklaracji dotyczących źródeł ciepła – teraz urzędnicy muszą wprowadzać to do bazy danych – podkreśla Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i prezes Unii Miasteczek Polskich.