20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967; dalej: ustawa). Umożliwia ona wskazanym w niej podmiotom (m.in. gospodarstwom domowym czy wspólnotom mieszkaniowym) ubieganie się o ustalenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (a w efekcie zakup w cenie niższej od rynkowej), a także o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla innych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi zwanych „podmiotami wrażliwymi”.