DGP przyjrzał się szczegółowym danym samorządów. W porównaniu z poprzednimi latami sytuacja wyraźnie się pogorszyła. Świadczy o tym odsetek jednostek samorządu terytorialnego (JST), które już po pierwszych sześciu miesiącach tego roku były na minusie. Od 2017 r. ten odsetek nie przekraczał 13 proc. W tym roku deficyt na półrocze zaraportowało 22 proc. samorządów. Dotyczy to zwłaszcza gmin.
Nadwyżka operacyjna - bieżące dochody minus bieżące wydatki - wyniosła w pierwszej połowie tego roku 20,5 mld zł. Była o 2,6 mld zł mniejsza niż rok wcześniej. W ub.r. nadwyżką z bieżącej działalności mogło się pochwalić 98 proc. samorządów. Teraz - 96 proc.