Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Z komunikatu kancelarii prezydenta wynika, że zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ma na celu rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków funduszu. Chodzi o poszerzenie tego katalogu o przedsięwzięcia polegające na realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej dojazdowi do terminali intermodalnych lub do specjalnych stref ekonomicznych oraz na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich lub na innych inwestycjach mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, takich jak drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów na drogach wojewódzkich.

Poza tym dofinansowaniu ze środków funduszu będą podlegać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach zadań powiatowych i gminnych, poprzez budowę, przebudowę lub remont takich elementów drogi jak: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów oraz inwestycje realizowane po wyodrębnieniu w ramach zadań powiatowych i gminnych, zadań remontowych jako oddzielnych zadań realizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

„Ponadto nowela zmienia formułę prawną, na podstawie której działa obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przestanie on być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego” – podano w komunikacie.

Kancelaria prezydenta podała także, że ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie od 21 września 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj