Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przypomnijmy, ma ona zastąpić w całości obowiązującą ustawę (ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1947), wprowadzając m.in. elektroniczną kartę zgonu, elektroniczny rejestr cmentarzy. Projekt reguluje również działalność przedsiębiorstw pogrzebowych. Jego pierwotna wersja pojawiła się pod koniec 2021 r. Jednak w toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych została ona zmodyfikowana.
Co ważne, dość istotną modyfikację przeszły przepisy dotyczące prawa do grobu. Chodzi o sprawy, z jednej strony związane z wykupem miejsca na cmentarzu, decydowaniu o pochowaniu danego zmarłego w konkretnym grobie oraz pochowaniu kolejnych zmarłych, z drugiej - dobra osobistego w postaci prawa osób najbliższych do kultu zmarłego.