W ostatnich dniach Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przedstawiło przygotowany przez siebie projekt nowej ustawy o służbie cywilnej. Biorąc pod uwagę, że stowarzyszenie zrzesza osoby, które nie tylko są bezpośrednio zainteresowane rozwiązaniem problemów trawiących służbę cywilną, lecz także mają szeroką wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną oraz doświadczenie w tym, jak rzeczywiście wygląda funkcjonowanie służby cywilnej z perspektywy osób w niej zatrudnionych, projekt ten zasługuje na szczególną uwagę.
Jego analiza może być prowadzona co najmniej na trzech poziomach szczegółowości. Po pierwsze – na szczeblu najbardziej ogólnym, systemowym, po drugie – może dotyczyć danych konstrukcji (np. naboru, zmian stosunku pracy itp.), po trzecie wreszcie – można poddać analizie konkretne przepisy, ich brzmienie i spójność z innymi normami.