Wiele podmiotów dużą nadzieję wiąże z ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 569; ost.zm. poz. 1002; dalej: ustawa albo u.d.e.). Posługując się nomenklaturą tego aktu prawnego, chodzi tu zarówno o podmioty niepubliczne (można wręcz powiedzieć, że głównie te podmioty), jak i podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz inne samorządowe jednostki organizacyjne posiadające własną osobowość prawną (spółki komunalne i samorządowe instytucje kultury), jak i działające w ramach osobowości prawnej tworzącej je JST (samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe). [ramka 1]