Rada gminy może jednak ustalić warunki preferencyjnego zakupu i określić grupę podmiotów, którym bonifikata będzie przysługiwała, albo krąg osób, którym nie będzie się ona należała. Jeśli się na taki krok zdecyduje, to podjęta uchwała powinna zawierać konkretne i przejrzyste zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Z sondy, którą przeprowadziliśmy w gminach, wynika, że czasy dużych upustów się skończyły. Wraz z kurczeniem się zasobu mieszkaniowego gminy coraz bardziej niechętnie wyzbywają się mieszkań komunalnych. Widoczna jest zwłaszcza tendencja do przyhamowania sprzedaży lokali w dużych miastach. Natomiast tam, gdzie najemcy mogą od gminy wykupić lokal, upusty realizują założoną przez samorząd politykę. Trend jest taki, że im starszy budynek, tym większe bonifikaty. Dużymi upustami gminy starają się też zachęcać do nabywania lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Procedura sprzedaży lokali gminnych to skomplikowany mechanizm, z którym wiąże się wiele pytań. Poniżej na niektóre z nich odpowiadamy.