Dofinansowanie do wynajmu mieszkania oraz jego zmiany, a także tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Takie formy pomocy otrzymają osoby niepełnosprawne w ramach trzech nowych programów zatwierdzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ich uruchomienie zapowiadał w październiku 2021 r. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. To wtedy właśnie rząd postanowił przekazać do budżetu PFRON dodatkowe 800 mln zł na realizację nowych programów pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. W ich skład mają wchodzić programy: samochodowy, dotyczący tworzenia nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz trzy programy mieszkaniowe. Te ostatnie zostały właśnie przyjęte przez PFRON, a o obowiązujących w nich zasadach minister Wdówik mówił na wczorajszej konferencji prasowej.
Pierwszy program, na który zarezerwowano 300 mln zł, ma na celu tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych (WSM), czyli miejsc zamieszkania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W założeniach WSM mają być przeznaczone dla nie więcej niż 12 osób i podzielone na zespoły mieszkalne, liczące od dwóch do sześciu osób. Każda z nich będzie miała do dyspozycji pokój z łazienką oraz zapewnioną możliwość korzystania z przygotowywanych posiłków lub samodzielnego gotowania. Organami prowadzącymi WSM mają być organizacje pozarządowe i to one będą występować o pieniądze do PFRON. Pierwszy nabór wniosków ma potrwać od 10 czerwca do 29 lipca br., a lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona we wrześniu. Będzie on też prowadzony później, aż do wyczerpania budżetu. PFRON zakłada, że powstanie 50 WSM, w których zamieszka 600 osób.
Drugi program to „Mieszkanie dla absolwenta”, na który przewidziane jest 150 mln zł. – Ma on wspierać rozpoczynanie niezależnego życia przez osoby kończące naukę w różnego typu placówkach, nie tylko szkołach wyższych, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkania – mówił Paweł Wdówik.
Wysokość dopłaty będzie uzależniona od lokalizacji mieszkania oraz niepełnosprawności i będzie miała charakter degresywny. W pierwszym roku będzie bowiem wynosić 100 proc. i – jak tłumaczył wiceminister – będzie to czas na szukanie i podjęcie pracy przez absolwenta. W drugim roku dofinansowanie ma sięgać 70 proc. kosztów wynajmu, pod warunkiem że osoba niepełnosprawna będzie pracowała, a w trzecim – 40 proc.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w powiatach, a ich nabór ruszy po zakończeniu obecnego roku szkolnego, aby tegoroczni absolwenci też mogli skorzystać z tego wsparcia, i potrwa do wyczerpania pieniędzy (choć nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.). Dodatkowo będzie obowiązywać ograniczenie, że o dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które zakończyły naukę w ciągu ostatnich trzech lat.
Natomiast w trzecim programie „Dostępne mieszkanie” osoby poruszające się na wózkach, mieszkające w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, będą mogły otrzymać dofinansowanie na zamianę dotychczasowego lokum na takie, które jest wolne od barier architektonicznych. Będzie ono równe cenie 15 mkw. O tę formę wsparcia będzie można ubiegać się również w powiecie, a termin składania wniosków ruszy w tym samym czasie, co dopłat do wynajmu mieszkania. Na jego realizację zaplanowana została kwota 150 mln zł, a skorzystać z niej ma 1000 osób. Przy takich założeniach wysokość dofinansowania może więc sięgać 150 tys. zł. ©℗