Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że już na etapie prac nad przepisami strona samorządowa zwracała uwagę na ryzyko nadużyć. – Przede wszystkim ze względu na brak centralnego rejestru osób, którym udzielono świadczenia – mówi.
– Będą odmowy przyznania pieniędzy z uwagi na oświadczenie nieprawdy przez wnioskodawcę – spodziewa się z kolei Ewa Grudniok, rzecznik miasta Tychy. Co to oznacza? Na przykład wnioskodawca zadeklarował, że zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wojennym, a tymczasem pobiera od obywateli Ukrainy opłaty za lokale, w których przebywają, i nie zapewnia wyżywienia.