Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania. Wynosi ono 300 zł na jedną osobę i jest przyznawane przez gminy na zlecenie rządu. Wiele z nich wypłaciło już pierwsze świadczenia, a inne, jak deklarują, zaczną to robić w najbliższym czasie.
Potrzebny PESEL