Wprowadza ona wiele zmian związanych m.in. z funkcjonowaniem w Polsce nowoczesnej armii, zdolnej szybko i sprawnie odeprzeć zagrożenie zewnętrzne. W kontekście wydarzeń w Ukrainie ma to szczególne znaczenie i dotyczy także samorządów, są one bowiem wymienione w art. 9 wśród podmiotów zobowiązanych udzielić organom wojskowym niezbędnej pomocy w wykonywaniu zadań w zakresie obronności.

ustawa o obronie ojczyzny to nowe zadania dla JST / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe