To efekt prac powołanego przez Radę Ministrów międzyresortowego zespołu ds. przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w RP pod przewodnictwem ministra klimatu i środowiska.
Nowela wprowadzić ma też m.in. zmiany w specustawie drogowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176), dotyczące umożliwienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dostępu do wykorzystywania baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości. Zniesiony ma zostać obowiązek zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w razie śmierci strony. Ponadto uszczegółowione mają zostać wymogi dotyczące odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zapowiedziano także usunięcie epizodycznego charakteru ustawy.