Negatywnie ocenił on projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Jak wskazuje resort, jego celem jest przede wszystkim naprawa przyjętego w ubiegłym roku Polskiego Ładu, ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Jednak zdaniem samorządowców propozycje rządu odbiją się rykoszetem na finansach gmin. - Z punktu widzenia samorządów najistotniejsze zmiany dotyczą obniżenia obciążeń podatkowych osób fizycznych, co spowoduje dalszy spadek dochodów samorządów z PIT w kwocie ponad 11,2 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat - wyliczają przedstawiciele samorządów. Ich zdaniem rząd powinien równolegle opracować system rekompensat z powodu utraconych wpływów.
Związek Gmin Wiejskich RP przedstawił propozycje wprowadzenia mechanizmów ustawowych, które będą przeciwdziałać realnemu spadkowi dochodów gmin. Chce, aby zwiększyć subwencję rozwojową w celu rekompensaty ubytku z PIT poprzez urealnienie bazowej kwoty referencyjnej (podwyższenie o ok. 3 mld zł) na 2022 r. Proponuje także, aby do bazy dochodów udziału JST dołączyć dochody z podatku ryczałtowego osób fizycznych oraz ustalenie takiego wskaźnika udziału samorządów w podatkach dochodowych, aby nie był on kwotowo niższy w 2023 r. niż w 2021 r., indeksowany inflacją i wzrostem PKB.