Obecnie art. 22 ust. 6 ustawy zakłada, że w przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia przez dyplomatę zawodowego propozycji dyrektor generalny obniża mu dodatek służby zagranicznej do wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Taki stan utrzymuje się do czasu przyjęcia przez dyplomatę zaproponowanego stanowiska.
Nowelizacja zaostrza tę sankcję i zakłada, że stosunek pracy takiego dyplomaty wygaśnie. Autorzy projektu przekonują, że przyczyni się to do większej mobilności dyplomatów zawodowych, szczególnie potrzebnej w czasach wyzwań geopolitycznych.