BGK w uzgodnieniu uruchamia pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) tzw. pożyczkę misyjną przeznaczoną na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy - poinformował w czwartek bank. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego wskazał, że na ten moment, 1,8 mln uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy jest już w Polsce i ta liczba wciąż rośnie.

"W tej sytuacji, jako polski bank rozwoju podejmujemy szybkie działania i dostosowujemy nasze rozwiązania do zmieniających się potrzeb. Dlatego w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zaproponowaliśmy specjalną formę pożyczki płynnościowej – pożyczkę misyjną, skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych (PES)" – wskazała cytowana w komunikacie dyrektor Biura Instrumentów Finansowych BGK Aleksandra Kwiatkowska.

Wyjaśniono, że pożyczka misyjna umożliwia PES: pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na wydawanie posiłków) lub utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Dodano, że środki mogą zostać przeznaczone na: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zaopatrzenie w towary, półprodukty, pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia.

Bank wskazał, że maksymalna wysokość pożyczki to 100 tys. zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej). Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 5 lat. Karencja w spłacie wynosi do 12 miesięcy. Istnieje też możliwość umorzenia 25 proc. wartości pożyczki pod warunkiem jej rozliczenia. (PAP)

autor: Michał Boroń