Od środy 16 marca obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o numer PESEL. Aby go otrzymać, należy wypełnić wniosek. Wzory są dostępne w językach ukraińskim i rosyjskim.

Na podstawie art. 4 specustawy ukraińskiej (Dz. U. poz. 583), obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce uznaje się za legalny, może wnioskować o nadanie mu numeru PESEL.

Czy PESEL dla obywatela Ukrainy jest obowiązkowy?

Nie jest to obowiązkowe, ale taki numer może być jednak potrzeby, by skorzystać w Polsce z pomocy socjalnej lub medycznej, podjąć naukę lub założyć firmę.

Wraz z uzyskaniem numeru PESEL można założyć Profil Zaufany i Internetowe Konto Pacjenta.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL?

Wniosek o PESEL składa się osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Powstał też masowy punkt ich przyjmowania na Stadionie Narodowym w Warszawie czy w Tauron Arenie w Krakowie.

Wniosek musi mieć formę papierową i być wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika urzędu (na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę).

Co konieczne przy składaniu wniosku o PESEL?

  • fotografia - taka jak do dowodu osobistego; można ją zrobić na miejscu za darmo
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (może to być dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument);
  • pobranie odcisków palców (nie dotyczy to dzieci do ukończenia 12 lat oraz osób, od których pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe).

Czy trzeba być zameldowanym w Polsce, by otrzymać PESEL?

Nie, nie jest to konieczne.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. dzieci), wniosek składka rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wzory wniosków o nadanie numeru PESEL

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało wzory wniosków o nadanie numeru PESEL. Są dostępne w dwóch wersjach językowych: polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej. Wniosek należy jednak wypełnić wielkimi literami w alfabecie łacińskim. Specustawa precyzuje, że do podanych w nim danych stosuje się sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Wzory wniosków znajdują się w urzędach. Można też pobrać druk, wydrukować i wypełnić przed wizytą w urzędzie:

pdf icon Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (język ukraiński)
pobierz plik
pdf icon Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (język rosyjski)
pobierz plik