Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu
Choć niewątpliwie ten sposób naliczania opłaty jest rozwiązaniem podstawowym, a także dla dużej części tego typu obiektów jedynym możliwym, to mocą ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z 11 sierpnia 2021 r. ustawodawca zaproponował gminom rozwiązania alternatywne w stosunku do domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Alternatywne rozwiązania funkcjonują od kilku lat również w stosunku do nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie czy takich, które mają mieszane funkcje. Warto się zastanowić, czy inne dopuszczalne sposoby naliczania opłaty śmieciowej nie będą korzystniejsze, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne danej gminy – i niekoniecznie musi tu chodzić wyłącznie o korzyści finansowe, choć dziś bezsprzecznie są one najistotniejsze.