Od 4 stycznia można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie, którego wysokość jest zróżnicowana i zależy od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Rodzina może też otrzymać dodatek w wyższej kwocie, jeśli swoje mieszkanie lub dom ogrzewa węglem. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł dla osoby samotnej lub 1500 zł na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego. Przekroczenie tych progów nie zawsze oznacza odmowę przyznania świadczenia, bo w jego przypadku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która pozwala otrzymać wsparcie w kwocie obniżonej o tyle złotych, o ile dochód okazał się wyższy od kryterium.
Ile osób do tej pory złożyło w gminach wnioski o dodatek osłonowy, nie wiadomo, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zbiera takich ogólnopolskich danych. Z informacji podanych DGP przez samorządy wynika jednak, że zainteresowanie otrzymaniem wsparcie stale rośnie. W Łodzi do tej pory wpłynęło 3,8 tys. wniosków, w Krakowie prawie 3 tys., w Gdańsku ich liczba zbliża się do 2 tys., a w Poznaniu przekroczyła 1,5 tys. Nieco mniej, bo 1,4 tys. podań o dodatek, zostało złożonych w Katowicach, w Opolu prawie 700, a w Kielcach 538.