Samorządowcy postanowili sprawdzić, czy i jak straty w ich dochodach (zwłaszcza w PIT), będące efektem ostatniej reformy podatkowej, wpłyną na ich współpracę z NGO. Unia Metropolii Polskich zamówiła ekspertyzę, którą przygotowali Marta Gumkowska i Jan Herbst, związani ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.
Autorzy opracowania wskazują na badania z 2018 r., z których wynikało, że 83 proc. stowarzyszeń i fundacji w Polsce utrzymuje kontakty z lokalnym urzędem miasta lub gminy (dla 32 proc. są to kontakty częste i regularne). Ze środków samorządowych w 2017 r. korzystało 61 proc. organizacji. Z kolei według danych GUS z 2019 r. urzędy gmin i miast podpisały z NGO 50 tys. różnego rodzaju umów. W 2020 r. gminy przekazały takim organizacjom ok. 1 mld zł, a największe miasta (na prawach powiatu) ‒ ok. 1,7 mld zł.