Kobiety w ciąży i rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi będą mogły skorzystać z usług doradcy, który wskaże im, do jakich form wsparcia mają prawo.

Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje przyjęta przez rząd uchwała, która zmienia program „Za życiem”. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w jego zmodyfikowanej wersji miały znaleźć się cztery nowe działania. Pierwszym z nich jest wspomniany doradca rodziny, który ma być zatrudniony w każdym powiecie, w pełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalnie do liczby ludności (choć dopiero od 2023 r.). Druga nowość zakłada zmiany w systemie przygotowania zawodowego niepełnosprawnych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Będą za to odpowiadać organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców oraz szkoły specjalne. Trzecie nowe działanie ma charakter edukacyjny i będzie skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem będzie przygotowanie młodych osób do odpowiedzialnego rodzicielstwa i podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Natomiast czwarte ma służyć zwiększeniu dostępności do pomocy prawnej, poradnictwa edukacyjnego oraz edukacji prawnej i będzie realizowane w oparciu o działające punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży i rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi będą mogły korzystać z ich usług poza kolejnością. Dodatkowo zniesione ma zostać kryterium trudnej sytuacji finansowej przy ubieganiu się o pomoc w takich punktach.
Zmiany obejmą również dotychczas realizowane w programie działania. Dotyczyć to będzie m.in. placówek, które przygotowują dzieci z problemami rozwojowymi do podjęcia nauki. Na ich funkcjonowanie będzie przeznaczanych więcej pieniędzy, bo o ile w 2017 r., kiedy program „Za życiem” został uruchomiony, było to 47 mln zł, o tyle w tym roku będzie to prawie 100 mln zł. Z kolei w latach 2024–2026 co roku ma to być 110 mln zł. Ponadto ma być rozwijana sieć domów dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.
Jednocześnie rząd postanowił zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczoną na cały program. W jego planie finansowym na lata 2022–2026 zaplanowanych zostało 5,96 mld zł, z czego w tym roku będzie 970 mln zł.
Etap legislacyjny
Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów