Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić przepisy, które umożliwią nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w przypadku niewywiązania się przez gminy z obowiązków wynikających z dyrektywy ściekowej. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy - Prawo wodne - oraz niektórych innych ustaw, który został przesłany do konsultacji.
Eksperci są oburzeni tymi propozycjami. - Gminy potrzebują wsparcia, a nie kar - komentuje Wadim Tyszkiewicz, senator niezrzeszony.