Od nowego roku 10 miejscowości uzyskało prawa miejskie.

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. poz. 1395).
Już od 1 stycznia 2022 r. prestiżowym mianem miasta mogą pochwalić się takie miejscowości jak: Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Izbica (woj. lubelskie), Lutomiersk (woj. łódzkie), Bolimów (woj. łódzkie), Cegłów (woj. mazowieckie), Nowe Miasto (woj. mazowieckie), Jedlnia-Letnisko (woj. mazowieckie), Olsztyn (woj. śląskie), Iwaniska (woj. świętokrzyskie) oraz Kaczory (woj. wielkopolskie). Oznacza to, że od 2022 r. w Polsce są 964 miasta.
O tym, że te miejscowości otrzymały status miasta, zadecydowały m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazujące miejski charakter (np. rynek w centrum otoczony kamienicami), zwodociągowanie i skanalizowanie, a także to, jakie drogi przez nie przebiegają. Brany pod uwagę był również głos mieszkańców, którzy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za lub przeciwko nadaniu statusu miasta.
- Wiele z wsi na powrót staje się miastami, ponieważ w przeszłości odebrano im prawa miejskie. Staranie się o status miasta świadczy o aspiracjach i ambicjach lokalnej społeczności. To nie tylko zmiana nazwy, ale szansa na rozwój - mówił w trakcie uroczystości nadania praw miejskich premier Mateusz Morawiecki.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem zmianie ulegną granice takich gmin m.in. Jeziora Wielkie i Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie), Chełm i Sawin (woj. lubelskie) czy Sokoły i Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie).
Zmiany wynikające z rozporządzenia łącznie obejmą 78 tys. mieszkańców, a ich koszt wyniesie ponad 1,1 mln zł - związany jest z pracami ewidencyjnymi, a także z wymianą szyldów, pieczątek i tablic itd. Nie będą się one natomiast wiązały z koniecznością wymiany dowodów osobistych, ponieważ adres zameldowania zamieszczony na starych dowodach nie potwierdza już aktualnego adresu, a jego zmiana nie stanowi podstawy do wymiany dokumentu.
Z uzasadnienia rozporządzenia wynika, że nie wszystkie samorządy, które zabiegały o ustalenie m.in. nowych granic, otrzymały pozytywną rekomendację. W sumie w 2021 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło 21 wniosków od jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przekształceń.
Ponadto od 1 stycznia 2022 r. zaczęło obowiązywać inne rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz.U. poz. 2444). Dotyczy ono zmian m.in. w woj. łódzkim. Wynika z niego, że z gminy Kleszczów do dotychczasowego obszaru gminy Bełchatów zostanie włączony obręb Wola Grzymalina (pisaliśmy o tym: „Zmiana granic w imię większości”, DGP nr 245/2021). Natomiast rok później kolejne modyfikacje dotyczyć będą woj. lubelskiego i obejmą granice miasta Chełm.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2022 r.