Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. poz. 1395).
Już od 1 stycznia 2022 r. prestiżowym mianem miasta mogą pochwalić się takie miejscowości jak: Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Izbica (woj. lubelskie), Lutomiersk (woj. łódzkie), Bolimów (woj. łódzkie), Cegłów (woj. mazowieckie), Nowe Miasto (woj. mazowieckie), Jedlnia-Letnisko (woj. mazowieckie), Olsztyn (woj. śląskie), Iwaniska (woj. świętokrzyskie) oraz Kaczory (woj. wielkopolskie). Oznacza to, że od 2022 r. w Polsce są 964 miasta.