Senat wydłużył ważność kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Parlament zakończył prace nad ustawą zmieniającą termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Senat bez poprawek przyjął uchwaloną przez Sejm nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wydłuża termin ważności starych kart o 7 miesięcy. Będą one ważne do połowy 2015 roku - a nie do końca listopada tego roku, jak zakładały wcześniejsze przepisy.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do sprawa osób niepełnosprawnych przypomina, że wydanie nowej karty wymaga otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności . Jak mówi, jest to konieczne, bo do tej pory tak bywało, że na stare karty jeździli członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością, które np. - a były już takie przypadki - nie żyją.

Jarosław Duda powiedział IAR, że po takiej weryfikacji uprawnień liczba osób, które otrzymają nowe karty parkingowe zmniejszy z miliona do około 300-500 tysięcy. Dodał, że do tej pory nowe karty parkingowe otrzymało od 12 do 15 tysięcy osób.
Pełnomocnik przyznał, że w sprawie wymiany starych kart na nowe zawiodła informacja. - Z tym jest niestety trochę gorzej, ale mamy informację, że PFRON uruchomi specjalny program w ramach kampanii społecznej, który to mocno nagłośni - powiedział Duda. Poinformował również, że będzie prosił samorząd o nagłośnienie tej kwestii, by informacja o zmianie terminu wymiany kart dotarła do wszystkich zainteresowanych.


Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 roku.
Zmianę musi jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy wejdą w życie w 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw.