Wprowadzenie tego kolejnego elementu tarczy antyinflacyjnej przewiduje projekt ustawy o dodatku osłonowym, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami świadczenie to ma być uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 2100 zł dla osoby samotnej oraz 1150 zł na członka rodziny. Co istotne, będzie tu obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że rodziny przekraczające wspomniane progi nie stracą prawa do dopłaty, ale będą otrzymywać ją w niższej wysokości. Kwota dodatku ma być zróżnicowana i wynosić 400 zł dla osoby samotnej, 600 zł dla rodziny liczącej od dwóch do trzech członków, 850 zł, gdy w jej skład wchodzi cztery, pięć osób, oraz 1150 zł, gdy liczy ona sześciu członków.
Szczegółowa procedura uzyskiwania dodatku osłonowego, w tym terminy składania wniosków i organ odpowiedzialny za jego przyznawanie, będzie określona w projekcie ustawy. Mają się w nim znaleźć też inne przepisy, które nie dotyczą wprost nowego świadczenia. Wśród nich regulacja, która będzie zakazywała wstrzymywania dostaw prądu do odbiorcy wrażliwego (jego definicję określi projekt), w przypadku gdy ma on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych. Osobom, które są objęte opieką długoterminową w warunkach domowych i mają przewlekłą niewydolność oddechową wymagającą wentylacji mechanicznej, ma przysługiwać ochrona przed wstrzymaniem dostaw prądu.
Szacunki rządu wskazują, że z dodatku osłonowego ma skorzystać ok. 6,84 mln gospodarstw domowych.