Regulacje, które mają usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce, zawiera nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm. Najważniejsza ze zmian wydłuży z 6 do 24 miesięcy czas, na jaki może być powierzana praca na podstawie oświadczenia.
– Efektem nowelizacji powinno być usprawnienie pracy urzędów wojewódzkich, które wydają zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obecnie to jedno z najwęższych gardeł w systemie administracyjnym związanym z legalizacją zatrudnienia obcokrajowców. Szacujemy, że nowe przepisy znacznie skrócą czas oczekiwania na dokumenty i pozwolą urzędom wojewódzkim zaoszczędzić nawet 80 proc. czasu przeznaczanego obecnie na wydawanie zezwoleń dla pracowników z sześciu uprzywilejowanych państw – Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii, którzy w Polsce mogą pracować na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy – mówi Wojciech Ratajczyk z agencji zatrudnienia Trenkwalder, członek zarządu Polskiego Forum HR.