Najnowsza wersja rządowego projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych już wpłynęła do Sejmu. Wynika z niej, że samorządy dostaną łącznie 524,4 mln zł zwrotu za niekorzystne dla nich zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych. Rząd zgodził się, aby rekompensata objęła cały 2018 r. (pierwotnie miała być wypłacona za pół roku), ale nie przychylił się do postulatu gmin, które domagały się zmiany art. 9. Zgodnie z nim „rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa”. Niektóre samorządy będą więc musiały zwrócić część otrzymanej rekompensaty, bo wpadną w tzw. janosikowe.
Rząd uważa jednak, że wliczenie rekompensaty do dochodu gminy jest słuszne. Wyjaśnia, że niższe wpływy w 2018 r. mogły skutkować wyższą kwotą części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. Gdyby w 2018 r. gminy otrzymały podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych, subwencja byłaby niższa. Dlatego uzasadnione jest włączenie środków rekompensaty do dochodów podatkowych gmin.