Marcin Nagórek, radca prawny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wydanym 4 sierpnia 2021 r. wyroku (sygn. akt III SA/Gl 402/21) uznał, że gmina na podstawie kryterium dochodowego może różnicować wysokość dofinansowania wypłacanego na dzieci przebywające w niepublicznych placówkach (pisaliśmy o tym w DGP nr 162 z 23 sierpnia 2021 r. w artykule „Dotacja dla prywatnego żłobka może zależeć od dochodu rodzica”).