Podczas NSP 2021 Główny Urząd Statystyczny zrezygnował z przeprowadzenia przez rachmistrzów wywiadów bezpośrednich z bezdomnymi. Inaczej było w poprzednim spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., kiedy organizowano specjalne akcje spisywania bezdomnych w miejscach ich gromadzenia się (np. wydawania posiłków, w noclegowniach, ogródkach działkowych itp.). GUS tłumaczy, że tym razem przeprowadzenie takiego działania nie będzie możliwe ze względu na trudne warunki sanitarne panujące w miejscach przebywania tych osób.
Niewątpliwie wpłynie to na wyniki spisu. Może się okazać, że osób bez dachu nad głową jest w Polsce niewiele, czyli problemu bezdomności nie ma.