Specjalną procedurę odszkodowawczą dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) dodało Ministerstwo Infrastruktury do projektu specustawy suszowej znajdującego się obecnie w konsultacjach. Chodzi o odszkodowania w przypadku ewentualnego przejęcia terenów ROD pod potencjalne inwestycje mające przeciwdziałać skutkom suszy.

Resort podkreśla, że projekt od początku zakładał takie rozwiązanie, ale przedstawiciele ROD mieli wątpliwości. Alarmowali, że uchwalenie projektu w obecnym kształcie skutkowałoby możliwością wywłaszczenia działkowców i ich stowarzyszeń z przysługujących im praw, w tym prawa własności, bez zapewnienia im odszkodowania (pisaliśmy o tym w DGP 143/2021 „ROD bez odszkodowania na polu walki z suszą”).
– Każda z dotychczas opracowywanych w resorcie infrastruktury wersji projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zawierała przepisy regulujące przyznawanie odszkodowań w przypadku wywłaszczeń, w tym dla rodzinnych ogródków działkowych – zapewnia Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.
Podkreśla, że potencjalny brak odszkodowania za wywłaszczenia jest mylną opinią niektórych przedstawicieli rodzinnych ogródków działkowych, i dodaje, że sprawa została z przedstawicielami działkowców wyjaśniona. Informuje, że w związku z licznymi wystąpieniami działkowców przychylili się do ich postulatów dotyczących zapewnienia im specjalnej procedury odszkodowawczej.
– Obecny projekt ustawy zakłada wprowadzenie procedury przewidzianej m.in. w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – mówi rzecznik.
Resort zaznacza, że co do zasady nie zakłada realizacji inwestycji przeciwdziałających skutkom suszy na terenach ROD.
Przypomnijmy, że projekt tzw. specustawy suszowej wprowadza przepisy pozwalające inwestorowi na „skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości z jednoczesnym poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa rzeczowe do tych nieruchomości”. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych