– Część środków w ramach programów unijnych i krajowych jest przeznaczona tylko dla miast liczących powyżej 15 tys. mieszkańców, tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Natomiast te o mniejszej liczbie nie mogą z nich korzystać. Przez limit 15 tys. mieszkańców ok. 80 miast powiatowych jest w gorszej sytuacji, ponieważ nie spełnia tego warunku. Domagamy się równych szans dla wszystkich miast powiatowych, których jest obecnie 335 – wyjaśnia Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego.
Argumentuje, że limit 15 tys. mieszkańców będzie jedynie pogłębiał różnice między miastami, prowadząc m.in. do dalszego wyludniania mniejszych miejscowości czy zahamowania ich rozwoju.