Wniosek złożyli związkowcy. Chcieli zbadania przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Wiele przepisów z tej ustawy przestało już obowiązywać, ale akurat ten, który daje możliwość zmniejszenia zatrudnienia lub obniżenia pensji w urzędach, wciąż obowiązuje i dopóki trwa pandemia, może zostać zastosowany. Wystarczy, że rząd wyda stosowne rozporządzenie.
Trybunał nie chce się wypowiedzieć